Dennis Zorlu (t.h) og Phillip Tjønsø er deltakere i pilotprosjektet Ung Start.

Én-dagers skoleuke 

Dennis og Phillip baner vei for andre som ikke motiveres av tradisjonelt skolearbeid. 

TEKST OG FOTO HÅKON A. REPSTAD

Dennis Zorlu trives godt med arbeidsoppgavene på Elkem. Her er han i gang utpakking av binder, på produksjonslinjen.

– Jeg gikk ett år uten å gjøre noe som helst. Det gjør noe med selvfølelsen. Etter at jeg begynte her, føler jeg at jeg hører til et sted, og at jeg betyr noe, sier Dennis Zorlu. Han er 20 år, og lærling i kjemiprosessfaget på Elkem. 

Dennis startet på bygg- og anleggsfag, men droppet ut etter et år. Deretter prøvde han seg på teknologi og industrifag, men også der falt motivasjonen raskt. Våren 2022 ringte en rådgiver fra Kvadraturen skole og fortalte at Elkem hadde behov for sommervikarer. Det forandret alt. 

Etter et år på korttidskontrakter ble læreplassen signert. På Elkem har han selskap av Phillip Tjønsø (18). Nå ønsker de to lærlingene at flere skal få høre om Ung Start-prosjektet som tester ut fleksible kvalifiseringsløp. Målet er at unge som har falt ut av skolen lettere skal komme i arbeid og oppnå yrkeskompetanse, hvor en større del av læringen foregår i bedriften.

 

Arbeidsgruppen i Ung Start: Helge Ødegård Hovland (Rådgiver, Agder fylkeskommune) Helena Frustøl Andås, (Prosjektleder Flere i arbeid/Næringsforeningen) Trine Lidi (Rådgiver OTEK/Opplæringskontoret for teknologifag) Rune Byremo (Arbeidsgruppeleder og prosessleder for piloten/ Næringsforeningen) Monica Hurley (Avdelingsleder i NAV, jobbhuset og jobbskolen) Jarle Karlsen (Hovedtillitsvalgt, Elkem) Frank Robert Dahl (Daglig leder OTEK/Opplæringskontoret for teknologifag)

På veien vil Ung Start styrke samarbeidet mellom NAV, fylkeskommunen med fag- og yrkesopplæring, opplæringskontor (OTEK) og bedrifter som tar imot unge lærlinger. Arbeidsgruppen ledes av Næringsforeningen og består av representanter fra alle aktørene. Prosjektet er en del av Flere i arbeid, initiert av Kristiansand kommune.

- Med Ung Start ønsker vi å gi alle en mulighet. Phillip og Dennis kuttet videregående skole av ulike årsaker, men her får de mulighet til å komme inn i en bedrift og lære mer gjennom praksis. I tillegg får de ispedd skoledelen som en del av kvalifiseringsløpet, sier Rune Byremo, arbeidsgruppeleder og prosessleder for piloten.

For å få til dette er det mange som må snakke sammen, og Byremo mener pilotprosjektet er viktig for å avdekke hvilke hindre som står i veien når en bedrift skal ta imot kandidater som Dennis og Phillip. Tilbakemeldingen fra næringslivet, er at de opplever det som ressurskrevende og utfordrende å manøvrere blant de offentlige aktørene.

Erfaringene fra prosjektet skal brukes til å utvikle en ny modell som skal gjøre det enklere for de som kommer etter. Den skal sette standarden for hvordan man fremover skal følge opp kandidatene. Det skal bli enklere for bedriftene, lærlinger og apparatet rundt. 

Viktig for ungdomsgarantien

Modellen er allerede under utvikling, og det er avdelingsleder i NAV, Monica Hurley, glad for. Hun viser til Ungdomsgarantien som ble innført i NAV, i fjor sommer. Den skal sikre god og tett oppfølging av unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid.

- Det får vi ikke til alene i NAV, vi er avhengig av et godt samarbeid med næringsliv og Fylkeskommune. Pilotprosjektet er en viktig start på dette arbeidet, sier Hurley.

Helge Ødegård Hovland, rådgiver i Agder fylkeskommune, mener Ung Start-piloten utforsker en samarbeidsmodell som kan bli avgjørende for å nå det overordnede målet om å få utdannet flere fagarbeidere.

Færre skal falle utenfor, og flere skal fullføre sin opplæring. Det er viktig for å få økt levekårene på Agder. Dette samarbeidet gjør at vi kan få til mer, og gi bedre oppfølging, sier Hovland.


 

– Det er genialt. De tar på alvor at tradisjonell skole ikke er for alle, sier Dennis Zorlu (20). Her måler han pH-verdi i betongmasse som produseres på Elkem.

Foran: Tor Sverre Bjerk (Instruktør og faglig leder for Dennis Zorlu) Jarle Karlsen (Hovedtillitsvalgt, Elkem Carbon.) Dennis Zorlu og Helena Frustøl Andås (Prosjektleder, Flere i arbeid/Næringsforeningen).

Større ansvar i skolen

Med bakgrunn i Fullføringsreformen  ble det i 2022 bestemt at en ny ansvarsmodell for yrkesfag skulle innføres på Agder. Modellen fikk navnet "helhetlig yrkesfaglig utdanningsløp" (HYFU), og har gitt skolene et forsterket ansvar for å få elever ut i arbeid. Målet er å redusere antallet drop-out, få flere til å fullføre yrkesfaglig utdanning og gjøre elevene yrkesforberedt.

Frank Robert Dahl, daglig leder i OTEK (Opplæringskontoret for Teknologifag), mener erfaringene fra Ung Start vil gjøre det enklere for skolen å imøtekomme de nye kravene.

-Skolen er i større grad forpliktet til å snu hver stein for å få elevene ut. Det som er unikt med akkurat dette prosjektet er den nye innsikten vi får med samhandlingen på tvers. Det skaper forutsigbarhet. Det arbeidet vi gjør handler om å utvikle en metode for å finne gode løsninger, raskt.  Vi skal ikke bruke for mye tid før vi kommer videre i arbeidet med å følge opp den enkelte lærling på en god måte. Vi senker terskelen for å ta kontakt med hverandre, sier Dahl.

En læreplass gjennom Ung Start innebærer at Phillip og Dennis må innta skolebenken en gang i uken.  

– Det hjelper at vi er på jobb resten av uka. Da blir det nesten deilig å sette seg ned ved skolebenken, sier Tjønsø, som er lærling i elektrikerfaget. 

Resten av uka er de på jobb, og sammen bidrar de til å identifisere hvilke systemendringer som må til for å skape et fungerende kvalifiseringsløp. På Elkem er de godt i gang, og HR-leder Unni Valand Wilhelmsen håper flere bedrifter vil være med på å ta samfunnsansvar. 

– Hvilken som helst bedrift kan være pilotbedrift i Ung Start. Vi ønsker å tilby en mer praktisk vei for de som har lyst til å jobbe i industrien. Vi ønsker å være et sted for unge som ikke har funnet seg til rette i skoleverket. De fleste griper muligheten de får med begge hender. I industrien kan du være en flink arbeider uten fagbrev. Styrken med Ung Start-piloten er at det er et fler-faglig apparat rundt den enkelte lærlingen. Prosjektet hjelper oss å få satt dette i system, sier hun.

 

Instruktørene Tor Sverre Bjerk og Glenn Hausland jobber tett på lærlingene.

- Både lærlingene, og vi rundt lærer masse av dette. Dennis, som jeg har ansvar for, skal lære fag, og jeg skal sette meg inn i rollen som faglig leder og instruktør, sier Bjerk.

Han har gjennomgått en egen mentoropplæring som en del av prosjektet.

Hele teamet rundt lærlingene: (f.v) Dennis Zorlu (lærling, kjemiprosessfaget) Rune Byremo (Prosessleder for piloten) Helena Frustøl (Prosjektleder, Flere i arbeid), Trine Lidi (OTEK), Helge Ødegård Hovland (Fylkeskommunen), Glenn Hausland (Instruktør, Elkem), Odd Olsen (Verkssjef, Elkem), Tor Sverre Bjerk (Instruktør), Monica Hurley (NAV) , Phillip Tjønsø (Lærling i elektrikerfaget), Unni Valand Wilhelmsen (HR-leder Elkem, Kristiansand), Jarle Karlsen (Hovedtillitsvalgt, Elkem), Frank Robert Dahl (OTEK)

Hovedtillitsvalgt, Jarle Karlsen, forteller at det er instruktør og faglig leder, som har det nærmeste samarbeidet med lærlingene. Det er de som gjør den viktigste jobben på daglig basis, mener han.

- Vi skal huske på at målet er få disse kandidatene ut av gutte/jente-rommet og inn i arbeid. Det har vært tanken fra start. Hos oss trives de godt, og det er mest på grunn av et godt og tett arbeidsmiljø.

Dennis Zorlu, er enig.

- Her kan jeg være meg selv, avslutter han.