Skaper noe helt unikt i Mandal

Kun 7 av 106 byer får huse konferansen og festivalen Slush’D i 2024. Tidligere har den blitt arrangert i byer som Liverpool og New Dehli. Neste år står Mandal for tur.

Tekst/foto: Håkon Repstad/Jens Westbye

 

- Det blir en møteplass mellom investorer, industri, oppstartsbedrifter og nye næringer. Folk som kommer til Slush’D Energy i Mandal skal føle at de er med på noe unikt og viktig. Man får ikke arrangere Slush'D mer enn én gang, sier prosjektleder for Slush’D Energy, Ole Henrik Golf.

14. mars 2024 går startskuddet, i Buen kulturhus i Mandal, og prosjektlederen snakker entusiastisk om sørlandsbyen som lokasjon for det verdenskjente samlingspunktet og varemerket Slush’D.

- Her vil vi fremme regionen som et egnet sted for å starte nye, grønne næringer, og vi vil vise investorer at det skjer mye spennende innenfor energisektoren på Sørlandet, sier Golf.

Dette er Slush’D

Slush (uten ‘D) er et av verdens fremste samlingspunkter for gründere, innovatører, scale-ups og investorer og avholdes hvert år i Helsinki med over 13 000 deltakere. Neste gjennomføring starter 30. november i Helsinki. 

I likhet med TEDx har menneskene bak konseptet utviklet et format for å avholde Slush-arrangementer rundt om i verden - Slush’D. Hvert år leveres det hundrevis av søknader fra aktører som vil arrangere Slush’D, men bare et fåtall blir valgt ut.

-Søkere må ha en veldig god begrunnelse som skisserer utfordringene i det lokale økosystemet, og hvordan konferansen kan bidra til å forbedre dette, forklarer prosjektlederen.

Nåløyet er smalt, men i begrunnelsen fra komiteen i Slush levnes det liten tvil om at samarbeidspartnerne bak Slush’D Energy i Mandal, er godt forberedt:

"Motion-teamet imponerte oss med sin ekspertise på det lokale økosystemet og sitt engasjement for prosjektet, tidlig i prosessen. De imponerte oss med sin visjon for det lokale økosystemet, og arrangementskonseptet deres var virkelig imponerende."

Motion-temaet består av Motion, et nytt, privat, non-profit innovasjonsselskap i Mandal, Innoventus Sør, Universitetet i Agder, Næringsforeningen, NHO- Scale up Agder, Sinpro, Sørlandets Kompetansefond  og Skagerak Capital.

 Unikt og viktig

Slush’D Energy i Mandal har fått tilnavnet «Energy» for å spisse konseptet.

- Energi-konseptet vil gjøre det lettere å få de riktige miljøene nasjonalt og internasjonalt til å komme, sier Golf og trekker frem Stavanger og Århus som eksempler.

Målet er å fremme regionen som stedet å være når det kommer til nye grønne næringer.

- Vi har kompetanse, tilgangen til Europa og nærheten til havvind og batterifabrikken Morrow i Arendal. Det er viktig å påpeke at det finnes mange konferanser om energi. Her skal vi skape et arrangement som virkelig skiller seg ut, sier Golf.

Han forklarer videre at de fleste vil beskrive hovedkonferansen i Helsinki som noe helt særegent.

- Kanskje som en musikkfestival iblandet Cirque du Soleil og en dash konferanse. Folk som kommer til Slush’D i Mandal skal føle at de er med på noe unikt og viktig, men det skal også gi en liten følelse av rock & roll, sier Golf.

Det blir en møteplass mellom investorer, industri, oppstartsbedrifter og nye næringer.

 

- Programmet utarbeides nå. Vi skal jobbe aktivt for å arrangere møteplasser rundt om i hele Mandal, og vi vektlegger kvalitet fremfor kvantitet. Det blir ikke nødvendigvis to fulle dager med ni timer foran scenen. Det viktigste er at det er de riktige og interessante folkene som tar turen, sier Golf.

Deltagere skal kunne booke møter med mennesker de vil treffe- og bygge nye relasjoner til, forteller han videre.

- Her skal vi skape en møteplass mellom flinke folk, for å løse morgendagens utfordringer og muligheter. Nå er vi på jakt etter flere partnere som ønsker å bli en del av Slush'D Energy 2024. Det blir en fest.