Lars Gunnar Bergstad, Aptum 


Skryte mer av oss selv og kompetansen vi besitter i regionen. Nå blir det ‘supercomputers’ og økt AI-satsning på UiA, og vi har aktører i næringslivet som er i verdensklasse innen moderne teknologi. Vi må heie på hverandre, tørre å ta mer plass, så flere vil bo, jobbe og utvikle seg her. 

Randi Mikalsen, Ifront Karriere 


Større fokus på et inkluderende arbeidsliv. Flere bør åpne dørene for personer som står utenfor arbeidslivet, her kan du gi vedkommende en mulighet til å føle seg inkludert. Bidraget fra en arbeidsgiver er viktig for menneske det gjelder, og vil kunne føre til at flere bidrar til felleskapet gjennom arbeid. 

Ida Andersen, Prosjektgruppen 


Krigene som pågår både i Ukraina og på Gaza. For ikke å glemme de konfliktene som ikke belyses av media. Når det gjelder Gaza, mener jeg vi må utvise større forsiktighet med å «velge side» og fokusere mer på hva vi kan gjøre for å hjelpe, både som enkeltpersoner men også som region og nasjon. 

Johnny Bernhardsen, X3M Sørlandet  


Å sørge for utjevning av strømpriser mot andre regioner. Energikostnader er en kostfaktor også for næringslivet, og uten konkurransedyktige vilkår vil næringslivet på sikt tape mot andre regioner. Dette gjelder i første rekke industrien, men også tjenesteytende næring vil lide av ulikheter i konkurransevilkår.