Tre generasjoner Pedersen, som alle har overtatt etter han som ga familiebedriften navn. Til venstre Tomm Oskar (67), Truls Oskar (37) og Odd Albert (97). Her med uniformene som sikrer Oskar Pedersens fremtid.

Familiens stolthet

Oskar Pedersen var sjømannen som bygde business av å kapre skip. Nå skal bedriften hans levere kampuniformer for nesten fem milliarder kroner.

TEKST HEIDI LØLAND-ANDERSEN/TEKSTSTUDIO
FOTO ERLING SLYNGSTAD-HÆGELAND 

Oskar Pedersen var en omgjengelig og vel ansett skipper, men hadde dessuten teft for forretninger.

Det ville være feil å si at historien sitter i veggene. Hos Oskar Pedersen AS er alt så nytt som det kan få blitt. I Lumber teknologipark i Kristiansand, og det som etter sigende skal være Sørlandets mest miljøvennlige næringsbygg, ruver den minimalistiske logoen på en vegg av massivtre.

Mellom høyteknologiske militære uniformer står far, sønn og sønnesønn Pedersen: Odd Albert på 97, som var andre generasjon bak roret. Tomm Oskar på 67, som fremdeles er daglig leder, og Truls Oskar på 37, som ser frem til å overta.

Men vi må begynne tidligere. Med deres far, farfar og oldefar – Oskar Pedersen selv. Skipperen som var borte to år av gangen, og seilte langs Afrikas kyster på handelsskip. I 1925 startet han kolonial og skipshandel i Kristiansand, og bygde opp det som i dag er Oskar Pedersen AS.

– Min far var en omgjengelig kar med et stort nettverk i skipsfarten. Han kunne gå ombord på et hvilket som helst skip og komme ut igjen med bestillinger lange som et vondt år, sier Odd Albert (97).

Som barn var Odd Albert tidlig med faren på jobb. Han leverte varer med sykkel og håndkjerre, før han ble han opplært i kunsten å «kapre» skip.

– Det var litt av en tid. Det gjaldt å komme først ut til båtene som var innom for å bunkre opp. Jeg ble satt til å holde vakt om natta, og lå hjemme hos mine foreldre med kikkert. Jeg hadde avtalt med noen vernepliktige på Odderøya, som fikk en halv pakke tobakk for hvert skip de varslet om over en viss størrelse.

- Så kjørte vi ut, min far og jeg, så fort båten ville ta oss. Vi la til ved skipssiden, og så var det å ta tak i leideren og komme seg opp. Det var ingen spøk, i stummende mørke og all slags vær, forteller 97-åringen.

- Pappa tok mange kloke valg, men jeg tror aldri han følte seg sikker på avgjørelsene han tok, og han har nok grublet mye i etterkant på om han skulle gjort noe annerledes. I dag kaller vi vel det å være gründer, sier Tomm Oskar (t.v).

Men det lyktes. Familiebedriften vokste seg stor på handel med skip og seinere ferjer. Derfra var veien kort til storkjøkken og catering, og utover 70-tallet var salg til hoteller, restauranter og institusjoner blitt big business for Oskar Pedersen AS, som nå hadde over 100 ansatte og lagre i Stavanger, Haugesund, Odda og Skien, i tillegg til Kristiansand.

Nå under ledelse av neste generasjon, Odd Albert, som i tillegg åpnet et av landets første supermarkeder, Oskar Cash & Carry, og skaffet bedriften et nytt bein å stå på som leverandør innen petroleumsindustrien.

– Det skjedde mye på kort tid. Pappa var enormt driftig, og var tidlig ute på mange områder. Han jobbet bestandig og skapte sin egen vei. Da han nærmet seg pensjonsalder valgte han å selge ut flere deler av virksomheten, både for å trappe ned og for å sikre familien på beste vis, forteller Tomm Oskar.

Selv utdannet han seg til siviløkonom før han overtok etter faren tidlig på 80-tallet.

– Når mye var solgt, og pappa var pensjonert, måtte jeg se på alternative måter å drive forretninger på. Jeg satte meg ned og tok utgangspunkt i kundeporteføljen, forteller Tomm Oskar.

– Her må jeg skryte av Tomm, bryter faren inn.

– På den tiden hadde vi allerede Sjøforsvaret på kundelista. Så fikk Tomm napp på Evjemoen, og da ble han tent. Det er hans fortjeneste at vi tidlig fikk et navn i Forsvaret, sier Odd Albert.

– Dette var tidlig på nittitallet. Vi abonnerte på Norsk lysningsblad og fulgte med i Dagens Næringsliv. Hver gang jeg fant noe vi kunne relatere til vår virksomhet, kastet vi oss på. Vi jobbet oss tidlig opp kompetanse på anbudsprosesser, og snart leverte vi mer og mer både til militæret og politiet, forteller Tomm Oskar.

 

Kristiansandsbedriften med ni ansatte har vunnet anbud på en totalleveranse av kampuniformer som skal fungere fra minus 40 grader til pluss 50 grader. Dette er første gang Norge, Danmark, Sverige og Finland har gått sammen for å kjøpe inn uniformer.

Hans sønn, Truls Oskar, er jurist og har solid kompetanse tilknyttet offentlige anskaffelser, blant annet fra Forsvarets Logistikkorganisasjon, advokatvirksomhet og Kongsberg Gruppen. Han vendte hjem til Kristiansand i februar, og står klar til å drive familiebedriften videre når faren bestemmer seg for å trekke seg tilbake.

– Jeg må få lov til å si at jeg er stolt av denne guttungen, sier farfar.

– Jeg har virkelig troa. Det er et stort ansvar og et alvorstungt oppdrag de har foran seg, men de har Forsvarets tillit, og de har min. Jeg er optimistisk med tanke på fremtiden, sier 97-åringen.