For studenter

Næringsforeningen har i mange år bidratt til å formidle stipend og legater til ambisiøse studenter. Her finner du en oversikt over aktuelle søknadsordninger.

Gaiastipendet

Gaiastipendet er etablert for å inspirere studenter fra Kristiansandsregionen til å ta masterutdannelse ved høyt anerkjente studeiesteder i Europa og USA. 

Målet er at studentene etter endt utdannelse skal tilbakeføre fremtidsrettet kompetanse og en internasjonal dimensjon til Sørlandet slik at de kan bidra til en videreutvikling av næringslivet i landsdelen. 

Gå til gaiastipendet.no

Endresens Legat

Andreas og K. Ludvig Endresens Legat gir økonomisk støtte til spesielt flinke elever som har tatt eksamen ved Kristiansand katedralskole Gimle.

1. mars hvert år deler legatstyret ut en sum penger til en eller flere personer som utmerker seg, og som har tatt eksamen artium ved Kristiansand katedralskole Gimle. Pengene må brukes til videre studier i Norge eller utlandet.

Gå til endersenslegat.no