Marthe(30) får ett år ved styrebordet - Godt miljø for å rekke opp hånden

Tekst/foto: Benedicte Johannessen

Marthe Syvertsen startet i januar ett ettårig uformelt styreverv i Søgne og Greipstads Sparebank via forretningsnettverket U40 i Næringsforeningen. – Heldig som får servert muligheten til å teste det ut, sier hun.

U40 sitt program skaper en arena som kobler de erfarne med de uerfarne, sier Marthe Syvertsen.

Av 40 søkere ble hun plukket ut som én av de 12 unge arbeidstakerne som fikk tildelt en ettårig observatørrolle i et styre på Sørlandet via «Styrekandidatene».

Programmet ble opprettet i 2022 av Næringsforeningens U40-nettverk og kjøres for andre gang med oppstart i januar 2024. 

Syvertsen har i syv måneder deltatt månedlig på styremøtene som holdes i Søgne og Greipstad Sparebank hvor Geir Tønnesland har vært styreleder i tre år.

- Det har en klar verdi for Marthe, men også for oss. Vi får inn ett yngre blikk og en annen type erfaring. Vi er opptatt av hva vi kan lære av henne, sier Tønnesland.

Han mener programmet er et viktig steg i riktig retning.

- Vi ønsker å være med på å lære opp unge styrekandidater som kan bidra til næringslivet på Sørlandet, sier han.

Styrekandidatprogrammet til U40 har nå nesten kjørt ett år, og nå er det mulig å melde seg på som styre for neste runde som starter januar 2024, det kan man gjøre via skjema her. Medlemmene i U40 vil senere i høst få muligheten til å søke seg inn i programmet som skal tilby cirka 10 plasser.

Det var arbeidslederen til Marthe Syvertsen som oppfordret henne til å søke på programmet.

Hun jobber som forretningsutvikler i el-billadningsselskapet, Mer Norway.

- Det satt langt inne å søke og jeg var ganske redd i starten, sier hun.

Ifølge Syvertsen hjalp det å være åpen med styret og bankledelsen fra start om at hun følte seg «blank» i feltet.

- Jeg var ærlig om at jeg ikke kunne noen ting om hvordan en bank drives. Nå har jeg opparbeidet meg en del erfaring i forbindelse med de forskjellige problemstillingene man møter i en bank. Men det har vært en bratt læringskurve, sier hun.

Selv om Syvertsen verken har stemmerett eller er tildelt ansvar i møtene, forventes det at hun deltar på lik linje med de formelle styremedlemmene.

- Det koster mye fritid, men jeg har gjort plass til det, sier hun.  

I forkant av programmet hadde Syvertsen flere møter med ledelsen.

- Det var viktig å gå gjennom hvilke forventninger jeg og styret hadde. Det har vært en god «onboarding» for min del og jeg har blitt godt kjent med det hverdagslige som skjer i et styrerom og i en bank, sier hun.

Hun opplever styret i banken har tilrettelagt godt for at begge parter skal få mest mulig ut av programmet. - Det er et meget profesjonelt styre. Det holdes hyppige styremøter som er både strukturerte og velorganiserte, sier Syvertsen.

I styremøtene har hun opplevd én ting som ekstra utfordrende.  - Det meste krevende har vært å lære seg å skjønne bankspråket. Heldigvis har folk vært flinke til å oversette og utdype begrepene, sier hun.

Syvertsen forteller det har gått mye tid til å forberede seg i forkant av møtene.

- Det har blitt mye individuell research for å kunne ta stilling til og mene noe om sakene på styreplanen som skulle tas opp. Det er mye om bank, markedet og produktene jeg ikke har skjønt så mye av, så da har «googlet» meg frem, sier hun.

Hun forteller at styremedlemmene har vært imøtekommende og inkluderende.

- Jeg har stilt mye spørsmål, men opplever at alle har tatt initiativ for å involvere meg. Det er et godt miljø for å rekke opp hånden og jeg har blitt mer og mer varm i trøyen.

Syvertsen har hatt et sterkt ønske om å gi noe tilbake i løpet av hennes tid i styret.

- Jeg vil bidra både i bankvirksomheten og i styret. Da kreves det å ha interesse for styreverv og et ønske om å lære og utvikle seg.

Syvertsen er over halvveis i programmet og forteller at tiden i Søgne og Greipstad Sparebank sitt styre har gitt mersmak.

- Når programmet er over ønsker jeg å fortsette å engasjere meg i styrearbeid og håper vi har virksomheter i området som vil engasjere en fersking med smått med erfaring. Jeg har selv slitt med å finne «inngangsdørene», sier hun.

Hun tror dette begrenser bredden i bedriftenes kandidatutvalg. Blir det mer åpent vil flere få tilgang på et mer differensiert styre. Søknadsprosessen bør gjøres mer gjennomsiktig, sier hun.

Styreleder Geir Tønnesland er enig i at det burde være mer åpenhet.

- Det burde være et ønske om å tenke bredere i slike prosesser, sier han.

Tønnesland har et klart råd til andre bedrifter på Sørlandet. 

- Til andre bedrifter på Sørlandet som lurer på om de vil bli med i U40 sitt program, er mitt råd: svar ja. Det er dyktige og fremadstormende kandidater som vil inn, sier han.

Både han og administrerende banksjef, Vidar Skaaland, var positive til å teste ut «Styrekandidatene» og er godt fornøyde med Syvertsen.

- Programmet passer godt til hvem vi er og hva vi står for i samfunnet. Vi vil være med på å utvikle næringslivet på Sørlandet, sier Skaaland.

Han sier deltagelsen har kostet dem marginalt. - Også får vi så mye tilbake, sier Skaaland.